Mijn Perfecte Klas

Mijn Perfecte Klas

In de training Mijn perfecte klas draait het in 5 sessies om het vaststellen van de gezamenlijke normen en waarden van een groep. Hoe willen wij met elkaar omgaan? Welke afspraken maken we daarover? Wat wordt er van mij verwacht?Op een leuke en vaak zelfs speelse...